Festiwal Adolfa Anderssena 2020

Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Adolfa Anderssena

Wrocław, 1-9.08.2020

Organizatorzy

  • Fundacja im. Adolfa Anderssena
  • Klub Sportowy AZS Wratislavia
  • Dolnośląski Związek Szachowy

Sala Gry

Klub Sportowy AZS Wratislavia
Wrocław, ul. Na Grobli 30-32  https://g.page/azswratislavia?share
Biuro Festiwalu będzie czynne przy sali gry w sobotę 1.08.2020 od godz. 10:00
oraz w kolejnych dniach podczas trwania rund.

Grupy Turniejowe

Turniej i TerminWarunki uczestnictwaWpisoweNagrody
Wrocław OPEN A
1-8.08.2020
ELO >= 1900*180 PLN*I – 2500 PLN
Wrocław OPEN B
1-8.08.2020
ELO <= 2000140 PLNI - 1500 PLN
Wrocław OPEN Kids U14
3-7.08.2020
Turniej dla dzieci
i młodzieży do lat 14
80 PLNNagrody rzeczowe
klasyfikacje do lat 8, 10 i 14.
Memoriał Adolfa Anderssena
9.08.2020
Bez ograniczeń
wiekowych i rankingowych
50 PLNI – 1200 PLN

*) Organizator może dopuścić zawodników nie spełniających kryterium rankingowego (Open A), pod warunkiem uiszczenia wpisowego powiększonego o 50%.

Zawodnicy z tytułami GM, IM, WGM – zwolnieni z wpisowego

W każdym turnieju nagrodzonych zostanie co najmniej 10% startujących. Wysokość pozostałych nagród zostanie podane przed III rundą turnieju. Nagrody zostały podane w kwotach brutto. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem nagrody powyżej 2000 PLN są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem w wysokości 10%.

Przepisy turniejowe

We wszystkich turniejach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.
Dopuszczalne spóźnienie na partię  wynosi 60 min.
Przez cały czas trwania partii zawodnikom nie wolno posiadać przy sobie urządzeń elektronicznych, nieautoryzowanych przez sędziego. Przed rundą wyłączone telefony komórkowe można zdeponować.

Tempo gry:

  • Wrocław OPEN A, Wrocław OPEN B – 90’/40pos. + 15’/dokończenie + 30’’/pos.
  • Wrocław OPEN Kids – 30’+30’’/pos.
  • Memoriał Adolfa Anderssena – 10’+5’’/pos.

Turnieje zgłoszone do oceny rankingowej FIDE: Memoriał Adolfa Anderssena (szachy szybkie),
Wrocław OPEN A i Wrocław OPEN B (szachy klasyczne).

Zawodnik ma prawo skorzystać z maksymalnie dwóch pauz półpunktowych (half-bye) w rundach 1-7. Fakt ten należy zgłosić sędziemu najpóźniej do zakończenia ostatniej partii poprzedniej rundy.

Zgłoszenia

Zgłoszenia formularzem na stronie www.chessinwroclaw.pl lub mailem info@chessinwroclaw.pl
Termin zgłoszeń i wpłaty wpisowego: 19.07.2020
Wpisowe płatne po terminie lub gotówką w biurze Festiwalu jest wyższe o 20 PLN.

Liczba uczestników (jednocześnie grających) może być ograniczona zgodnie z wytycznymi związanymi z sytuacją epidemiologiczną w kraju.
Organizator zastrzega możliwość wcześniejszego zamknięcia listy zgłoszeń. Zgłoszenie uważa się za potwierdzone po opłaceniu wpisowego i odznaczeniu tego faktu na liście startowej.

Osoby, które dokonały terminowej wpłaty wpisowego i fakt ten został odznaczony na listach startowych nie muszą potwierdzać swojej obecności w biurze Festiwalu. W przeciwnym przypadku należy zgłosić się do biura przed terminem zamknięcia list startowych.

Konto do wpłat wpisowego:
Fundacja im. Adolfa Anderssena, nr konta: 38 1750 0012 0000 0000 3660 7122 (Bank BNP Paribas)

Harmonogram Festiwalu

Wrocław OPEN A & Wrocław OPEN B

Sobota, 1.08.202015:00Zamknięcie list startowych
16:15Otwarcie turnieju
16:30Runda 1
Niedziela, 2.08.202010:00Runda 2
16:30Runda 3
Poniedziałek,3.08.202016:30Runda 4
Wtorek, 4.08.202016:30Runda 5
Środa, 5.08.202016:30Runda 6
Czwartek, 6.08.202016:30Runda 7
Piątek 7.08.202016:30Runda 8
Sobota, 8.08.202010:00Runda 9
15:00Zakończenie Wrocław Open

Memoriał Adolfa Anderssena

Niedziela 9.08.20209:30Zamknięcie listy startowej
10:00Otwarcie Memoriału Anderssena
10:15 - 13:40Rundy 1-6
15:00 - 17:50Rundy 7-11
18:00Zakończenie Memoriału Anderssena

Wrocław OPEN Kids U14

Poniedziałek,3.08.20209:30Zamknięcie listy startowej
10:00Otwarcie turnieju
10:00 - 12:00Runda 1
Wtorek, 4.08.202010:00 - 14:00Rundy 2-3
Środa, 5.08.202010:00 - 12:00Runda 4
Czwartek, 6.08.202010:00 - 14:00Rundy 5-6
Piątek 7.08.202010:00 - 12:00Runda 7
12:30Zakończenie Wrocław Open Kids

Postanowienia Końcowe

Udział w Festiwalu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do organizacji zawodów, zgodnie ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. 

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć i materiałów filmowych, przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.

Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

Ostateczna interpretacja komunikatu należy do Organizatora.
Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Komunikacie.

English