Wrocław IM’s RR Tournaments

Wrocławskie Turnieje Kołowe z normą IM
edycja – maj 2018

Organizator
Fundacja im. Adolfa Anderssena

Miejsce rozgrywek
Wrocław, ul. Henryka Pobożnego 3

Uczestnictwo
W turnieju mogą uczestniczyć zawodnicy po uzyskaniu akceptacji organizatora.
Zainteresowanych udziałem prosimy o kontakt info@chessinwroclaw.pl

System rozgrywek
System kołowy, 9 rund.
Tempo gry: 90’/40pos. + 15’ +30’/pos.

Harmonogram
Odprawa techniczna – 30.04.2018 godz. 20:00
Zakończenie – 6.05.2018 godz. 15:00.
Przewidywany układ rund: 1, 2, 2, 1, 2, 1.
Rundy poranne rozpoczynają się o godz. 10:00, popołudniowe 16:00.
Szczegółowy harmonogram zostanie ustalony na odprawie technicznej.

Wpisowe
Wysokość wpisowego uzależniona jest od rankingu FIDE zawodnika.
ELO > 2350: 100 EUR
ELO 2301–2350: 120 EUR
ELO 2251 – 2300: 140 EUR
ELO 2200 – 2250: 160 EUR
ELO < 2200: 240 EUR
FM, WIM, WFM – zniżka 10%

Postanowienia końcowe
Obowiązują aktualne Przepisy Gry FIDE.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.