Wrocław OPEN 2018

 

WROCŁAW OPEN 2018

rozgrywany w ramach
Wrocławskiego Festiwalu Szachowego

Komunikat Organizacyjny nr 1

1. Organizator
Fundacja im. Adolfa Anderssena

2. Termin i miejsce rozgrywek
30.07 – 4.08.2018
Miejsce rozgrywek podane będzie w Komunikacie nr 2

3. Uczestnictwo
OPEN A – zawodnicy z rankingiem ELO >= 1700
OPEN B – zawodnicy z rankingiem ELO <= 1900

4. Zgłoszenia
Zgłoszenia poprzez formularz: www.chessinwroclaw.pl lub e-mail: info@chessinwroclaw.pl
Termin zgłoszeń: 20.07.2018.

5. System rozgrywek
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.
Tempo gry: 90min/40pos. +15min + 30s/pos.
W przypadku udziału powyżej 100 zawodników zostanie zastosowany wariant „accelerated pairing” – szczegóły zostaną podane w osobnym komunikacie.
Podczas turnieju obowiązują aktualne Przepisy Gry FIDE.
O miejscu zajętym w turnieju decyduje w kolejności: suma zdobytych punktów, Buchholz Cut-1, Buchholz, większa liczba zwycięstw, progres.
Turniej jest zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.

6. Wpisowe

OPEN A – 160 PLN
OPEN B – 100 PLN

Zawodnicy z tytułami GM, IM, WGM, WIM – zwolnieni z wpisowego
Zawodnicy z tytułem FM – zniżka 20%

Zniżki za wpłatę wpisowego w terminie do:
do 31.05.2018 – zniżka 20 PLN
do 30.06.2018 – zniżka 10 PLN

Wpisowe należy wpłacać przelewem na konto:
Fundacja im. Adolfa Anderssena
38 1750 0012 0000 0000 3660 7122 (Raiffeisen Bank Polska S.A.)

Osoby, które dokonały wpłaty wpisowego na konto i zostało to odznaczone na liście startowej, mogą przybyć bezpośrednio na I rundę.

7. Nagrody

Nagrody w klasyfikacji generalnej

Nagrody pieniężne w klasyfikacji generalnej dla 10% startujących.
Liczba i wysokość pozostałych nagród zostanie podana przed III rundą.

Nagrody dodatkowe

Wysokość nagród podana jest w kwotach brutto.
Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, nagrody do 760 PLN zwolnione są z podatku. Podatek od pozostałych nagród wynosi 10%.
Liczba i wysokość nagród są gwarantowane w przypadku udziału min. 100 osób łącznie w obu grupach turniejowych.
Nagrody dodatkowe są gwarantowane w przypadku udziału min. 5 zawodników w danej klasyfikacji.
W przypadku mniejszej liczby uczestników organizator zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego zmniejszenia wysokości nagród.
Zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę dodatkową.

8. Harmonogram

 

9. Zakwaterowanie
Oferta zakwaterowania podczas Wrocławskiego Festiwalu Szachowego zostanie przedstawiona w Komunikacie nr 2.

10. Atrakcje i imprezy towarzyszące
– Rejs statkiem po Odrze
– Zwiedzanie Wrocławia z przewodnikiem (również w języku angielskim)
– Turniej błyskawiczny
Szczegóły będą przedstawione w kolejnych komunikatach i na stronie internetowej Festiwalu.

11. Postanowienia końcowe
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.