Zarząd Fundacji

Aleksander Sokólski

Michał Dzikowski

Piotr Klukiewicz

Rafał Kowalczyk